Web 2.0 Nedir?

Web 2.0 Nedir?

İnternet sayfaları hepimizin gözleri önünde hızla gelişmekte. Bu gelişim sonucunda kullanıcılar birer içerik geliştiricileri olarak ortaya çıkmakta. İnsanlar youtube, facebook, twitter gibi kullandığı sosyal ağlar ve wikipedia gibi diğer içerik geliştirme siteleri ile yoğun bir şekilde iç içe olmaktadırlar. Öyle ki bu web uygulamaları insanlarda bağımlılık yapmakta ve zamanının çoğunu bu tür sitelerde içerik geliştirerek geçirmekte. Bahsettiğimiz bu etkileşimi bize sağlayan web 2.0 teknolojisi. Youtube, facebook, twitter gibi siteler Web 2.0 teknolojilerini en etkin kullanan sitelerin başında yer almaktadır. Web 2.0 ne olduğunu anlamak için önceki teknoloji web 1.0’ın ne olduğunu bilmek daha anlamlı olacaktır. Web 1.0 teknolojisiyle tasarlanan siteler tek yönetici tarafından tasarlanan statik sitelerdi. Yönetici içerik üretip, bilgi veren, ziyaretçi de sadece bilgi alan konumdaydı. Ziyaretçinin bilgiyi geliştirmek, eleştirmek gibi bir misyonu yoktu. Web 2.0 teknolojisi ile kişi artık içerikleri geliştirebiliyor, eleştirebiliyor gerekirse düzeltme yapabiliyor, kullanıcılar birbirleriyle işbirliği yapabilmektedir.

Web 1.0 Web Siteleri

 • Ziyaretçi sadece okuyabilir
 • Platforma bağlı
 • İçerik tek yerde
 • HTML tabanlı (Etkileşim tek yönlü)
 • Dış uygulama ve weble etkileşimi yok.

Web 2.0 Web Siteleri

 • Ziyaretçi hem okur hem geliştirir
 • Platforma kısmen bağlı
 • İçerik desteklenen cihazlarda görülür
 • Programlama ile çok yönlü etkileşim sağlanır

Web 2.0teknolojisini kullanan internet siteleri interaktif yapıya sahip olup, ziyaretçisiyle büyüyen gelişen sitelerdir. Bu siteler öyle ki bu teknoloji ile diğer sitelerden, diğer platformlardan bilgi sağlayabilmektedir.   Web 2.0 internet sitesinin kullandığı bazı teknikler: *

 • RIA Teknikleri (Ajax, Adobe Flash,JavaFX,Adobe Flex, Silverlight ve OpenLaszlo gibi RIA teknikleri bir sitenin içeriğini kullanıcılardan aldığı talep doğrultusunda anında tüm siteye taşıyabilmektedir.)
 • RSS (Rich Site Summary - Zengin Site Özeti)
 • CSS (Cascading Style Sheets - Basamaklı Stil Şablonları ya da Basamaklı Biçim Sayfaları)
 • XHTML (Extensible HyperText Markup Language - Genişletilebilir Büyütülmüş Metin İşaretleme Dili)
 • REST (Representational state transfer - Temsilî Durum Aktarımı)
 • XML (Extensible Markup Language - Genişletilebilir İşaretleme Dili)
 • API (Application Programming Interface - Uygulama Programlama Arayüzü)

  Kaynak : Vikipedia,  

Banka Bin Numarası Nedir? Güncel Banka Bin Kodları Sorgulama Sonraki Yazı

Banka Bin Numarası Nedir? Güncel Banka Bin Kodları Sorgulama

Yorum/Soru Yazın