Veritabanı Oluşturma - Create Database

SQL, Veritabanı, MySQL ve HeidiSQL tanım ve tanıtımlarını yaptıktan sonra artık SQL derslerimize başlıyoruz. İlk dersimizde veritabanı ve tablo oluşturmayı akabinde dersler süresince üzerinde çalışacağımız örnek verileri oluşturacağız. Veritabanı, üzerinde tabloların bulunduğu ve  tabloların içerisinde verilerin saklandığı bir yapıdır. Öncelikle veritabanımızı oluşturalım. Veritabanımızda bir okuldaki derslerin,öğretmen ve öğrencilerin bilgilerinin, ders notlarının tutulacağından "okulumuz" isminde bir veritabanı oluşturalım.

CREATE DATABASE okulumuz;

Okulumuz adında bir veritabanı oluşturduk. Sistem varsayılan karakter seti Türkçe değil ise  Türkçe karakterleri desteklemesi için kodumuzu aşağıdaki gibi değiştiririz.

CREATE DATABASE okulumuz CHARACTER SET latin5 COLLATE latin5_turkish_ci;

Oturum yöneticisinde artık veritabanımız görünmektedir.

Bir sonraki dersimizde tablolar oluşturup örnek verilerimizi dolduracağız.

1'den 100'e Kadar Sayıldığında Kaç Tane 9 Rakamı Bulunur? Önceki Yazı

1'den 100'e Kadar Sayıldığında Kaç Tane 9 Rakamı Bulunur?

Banka Bin Numarası Nedir? Güncel Banka Bin Kodları Sorgulama Sonraki Yazı

Banka Bin Numarası Nedir? Güncel Banka Bin Kodları Sorgulama

Yorum/Soru Yazın