Select ifadesi ve Where Kullanımı

Bu SQL dersimizde, MySQL veritabanında daha önceki dersimizde oluşturmuş olduğumuz veritabanındaki veriler üzerinden SQL komutlarını kullanmaya devam ediyoruz. Select ifadesi ve Where yan cümlesi ile verileri seçmeye başlayacağız. Amacımız istediğimiz verileri, veri kümesinden ayırarak ekranımıza getirmek olacaktır. Select İfadesi Select kavramı SQL'de seçmek sorgulamak anlamındadır. From kavramıyla birlikte kullanılır. Genel yazımı ise (syntax) şöyledir.

Select * from tablo_adi

Where ifadesi Select ve where kavramı, seçilen tablodaki kayıtları belirli parametrelere göre filtreler. Şimdi örnek veritabanımızdaki select ve where ifadesi ile bir sorgu yapalım. Öğrenciler tablomuzda B şubesindeki öğrencileri listelemek istediğimiz varsayalım. Sorgumuz şöyle olacaktır.

select * from ogrenciler where Subesi='B'

B Şubesindeki öğrencileri listeledik.

Dikkat edildiyse SQL sorgumuzda Subesi ifadesini Subesi=B olarak değilde Subesi='B' olarak yazdık. Subesi alanımızın veri tipi string değer tiplerinden VarChar veri tipi olduğu için (' tek tırnak) işaretini sorgulamak istediğimiz kelimenin başına ve sonuna koymamız gerekmektedir. Integer değer tiplerinde ise böyle bir ifadeye gerek yoktur. Örneğin 154 nolu öğrencileri getirmek istediğimizde sorgumuzu şu şekelide kullanırız.

select * from ogrenciler where ogrenciler.OgrenciNo=154

Bu dersimizde kullandığımız örnek veritabanımızı buraya tıklayarak indirebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kolay gelsin.

Entity Data Model ile MySQL Bağlantı Sorunu Önceki Yazı

Entity Data Model ile MySQL Bağlantı Sorunu

Banka Bin Numarası Nedir? Güncel Banka Bin Kodları Sorgulama Sonraki Yazı

Banka Bin Numarası Nedir? Güncel Banka Bin Kodları Sorgulama

Yorum/Soru Yazın