Release ile Debug derleme arasındaki fark

Visual Studio ile yapmış olduğumuz projeleri derlerken karşımıza iki farklı isimde derleme yöntemi çıkmaktadır.  Release ve Debug. Debug modda derleme sonucu oluşan hata ayıklama bilgisi yer alır ve optimizasyonlar kapalıdır. Proje debug modda derlenirken program içerisindeki bazı durumların atlanması istenebilir. Örneğin şifreli bir alan üzerinde çalışırken her test aşamasında şifreli bloğu atlamak için

#if DEBUG
//sessionları tanımla veya login ekranını geç
#else
//login ekranı göster
#endif

veya web uygulamalarında geçerli olmak üzere web.config dosyamıza  

<configuration>
 <system.web>
 <compilation debug="true" targetFramework="4.0"/>
 </system.web>
</configuration>

kodlarını ekleyerek projemizde

if (HttpContext.Current.IsDebuggingEnabled)
//sessionları tanımla veya login ekranını geç
else
//login ekranı göster

gibi bir if bloğu kullanabiliriz. Derleme aşamasında proje eğer debug modda ise #if DEBUG ifadesi ile #else blogları IL (Intermediate Language) kodları içerisine alınır, release modda ise #else ifadesi ile #endif kodlar arası alınır. Yine yukarıdaki if blokuna benzer mantıkla metod olarakta kullanabiliriz. Bunun için ilgili metodumuza System.Diagnostics.Conditional attribute nesnesini kullanmamız gerekiyor. Örnek olarak

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
DebugMetodum();
}
[System.Diagnostics.Conditional("DEBUG")]
protected void DebugMetodum()
{
//Debug modda çalışmasını istediğim metod
}

Bu durumda DebugMetodum sadece debug modda çalışacaktır. Dolayısıyla debug mod, proje geliştirilirken çalıştırılması uygun olanıdır. Release mod ise; esasında proje bitip yayınlama için derleme yapılan moddur. Release modda kodlar daha optimize edilerek derlenir. Performans olarak ikisi arasında gözle görünebilir bir fark bulunmamaktadır. İşin profesyonelliği gereği release modunun yayımlama aşamasında kullanılması gereklidir.

Web 2.0 Nedir? Önceki Yazı

Web 2.0 Nedir?

Banka Bin Numarası Nedir? Güncel Banka Bin Kodları Sorgulama Sonraki Yazı

Banka Bin Numarası Nedir? Güncel Banka Bin Kodları Sorgulama

Yorum/Soru Yazın