Hard Disk Seri Numarası Alma

Yazdığımız uygulamaların sadece izin verdiğimiz bilgisayarda kullanılmasını ve emeğimizin korunmasını isteriz. Bunun için de her uygulama kopyasına farklı bir lisans işlemi gerekmektedir. Lisans işleminin bir kaç yöntemi vardır elbette ancak biz bu yazımızda programın kurulduğu bilgisayarın, hard diskinin seri numarasını öğrenerek yapacağız. Bu sayede uygulamamız her bilgisayar için bize ayrı bir kod verecektir. Aşağıda vereceğim kod ile uygulamanızdan hard disk seri numarasını alarak kendinize bir lisanslama yöntemi geliştirebilirsiniz. Projenize "System.Management" kütüphanesini referans olarak ekleyip CodeBehin'da C# için "using System.Management;", VB.Net için "Imports System.Management" ekleyiniz.

C# :

using System.Management;
private string HddSeriNo()
{
           string serialNos = string.Empty;
           List<string> serialsList = GetSerialsFromHardDrives();
           foreach (string s in serialsList)
           {
           serialNos += s;
           }
         return serialNos;
}
public static List<string> GetSerialsFromHardDrives()
{
           List<string> serials = new List<string>();
           ManagementObjectSearcher searcher = new ManagementObjectSearcher("SELECT * FROM Win32_PhysicalMedia");
           ManagementObjectCollection disks = searcher.Get();
           foreach (ManagementObject disk in disks)
           {
           if (disk["SerialNumber"] == null)
           serials.Add("");
           else
           serials.Add(disk["SerialNumber"].ToString());
           }
           return serials;
}

Vb.Net :

Imports System.Management
Private Sub btnLisans_Click(sender As Object, e As EventArgs)
Dim serialNos As String = String.Empty
Dim serialsList As List(Of String) = GetSerialsFromHardDrives()
For Each s As String In serialsList
serialNos = serialNos &amp;amp; s
Next
lblHddSeriNo.Text = serialNos
End Sub

 

Public Shared Function GetSerialsFromHardDrives() As List(Of String)
Dim serials As New List(Of String)()
Dim searcher As New ManagementObjectSearcher("SELECT * FROM Win32_PhysicalMedia")
Dim disks As ManagementObjectCollection = searcher.[Get]()
For Each disk As ManagementObject In disks
If disk("SerialNumber") Is Nothing Then
serials.Add("")
Else
serials.Add(disk("SerialNumber").ToString())
End If
Next
Return serials
End Function

Kolay gelsin...

Mouse Nesneler Üzerine Geldiğinde Açıklama Göstermek Önceki Yazı

Mouse Nesneler Üzerine Geldiğinde Açıklama Göstermek

Banka Bin Numarası Nedir? Güncel Banka Bin Kodları Sorgulama Sonraki Yazı

Banka Bin Numarası Nedir? Güncel Banka Bin Kodları Sorgulama

Yorum/Soru Yazın