Asp.Net Sayfalarındaki Aynı Sınıftaki Nesnelere Erişim

Bu yazıda Asp.Net sayfalarında kullandığımız nesnelerin özelliklerinin tümüne birden müdahale etmek istediğimizde kullanacağımız yöntemi paylaşacağım.

Örnek olarak, bir sayfada kullandığımız tüm Panellerin Visible özelliğinin false/true nasıl yapılabileceğini paylaşacağım.

[cc lang=”csharp”]
foreach (Control kntrl in Page.Form.FindControl(“ContentPlaceHolder1″).Controls)
{
if (kntrl is Panel)
kntrl.Visible = false;
}
[/cc]

Yukarıdaki döngü blogu ContentPlaceHolder1 isimli Content içerisinde bulunan tüm panellerin visible özelliğini false eder.

Eğer bir panel gibi bir nesne içerisindeki TextBoxların Text özelliklerini boşaltmak istiyorsak;
[cc lang=”csharp”]
foreach (Control kntrl in Panel1.Controls)
{
if (kntrl is TextBox)
(kntrl as TextBox).Text = “”;
}
[/cc]
şeklinde kullanırız.

Kolay gelsin…