ASP.Net ile Code Behind Tarafından Javascripte Değer Göndermek

Code Bheind tarafından, html tarafındaki bir  javascript kodu içerisindeki değişkene değer tanımlamak için bir örnek paylaşacağım. Elbette paylaştığım Code Bheind tarafından, html tarafındaki bir  javascript koduna erişme yöntemlerinden biri. Diğer yöntemleri belki başka yazılarda paylaşırız.

Şimdi elimizde javascript kodu aşağıdaki gibi olan ve 10’dan geriye doğru sayan bir kronometre var.

[cc lang=”csharp”]

Kalan sure : saniye
[/cc]

Biz 10 olan bu başlangıç değerini Code Behind tarafından değiştirmek istiyoruz. Bunun için Source tarafına Toolboxtan bir HiddenField nesnesi tanımlıyoruz.

[cc lang=”csharp”][/cc]

Code Behind tarafından hfSure tanımlı nesnenin değerini ise dinamik olarak aşağıdaki gibi değiştirebiliriz. (Manuel olarak 50 yazdık ama bu değeri veri tabanından yada yazdığımız algoritmanın sonucundan da elde edebiliriz.)

[cc lang=”csharp”]
hfSure.Value = “50”;
[/cc]

Code Behind tarafından hfSure value değerini değiştirebildiğimize göre javascript kodu içerisindeki sure değerini document.getElementById(‘hfSure’).value tanımlamasıyla kolaylıkla alabiliriz. Yeni java kodumuz şöyle olacaktır.

[cc lang=”csharp”]

Kalan sure : saniye
[/cc]

Eğer Mastarpage kullanıyorsanız HiddenField nesnesinin Id değeri Content Id tanımına göre aşağıdaki gibi değişken olacaktır.

[cc lang=”csharp”]var sure = document.getElementById(‘ContentPlaceHolder1_hfSure’).value;[/cc]

Kolay gelsin…